Básničky a písničky - leden 2022

Písničky a básničky - leden
Písnička:
My tři králové (část)
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
 
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
 
Báseň:
Spíme v pelíšku
V hlubokém a temném lese
veverka si šišku nese.
Nese si ji do pelíšku,
raduje se, že má šišku.
Dá si hlavu na šišku,
spinká ve svém pelíšku.

Písničky a básničky - leden

Písnička:

My tři králové (část)

My tři králové jdeme k vám,

štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

my jsme k vám přišli z daleka.

 

Z daleka je cesta naše,

do Betléma mysl naše.

 

Báseň:

Spíme v pelíšku

V hlubokém a temném lese

veverka si šišku nese.

Nese si ji do pelíšku,

raduje se, že má šišku.

Dá si hlavu na šišku,

spinká ve svém pelíšku.