Hodnocení měsíce - Únor 2020

ZIMA – CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
Tento krátký měsíc jsme využili k tématu ZIMA. Počasí umožnilo dětem seznámit se
s charakteristickými znaky – jako je sníh, mráz, ptáci u krmítka…
Také jsme si připomněli zimní sporty, potřeby a pomůcky. Děti třídily a vybíraly obrázky
k správnému sportu, který správně pojmenovaly: lyžování – lyže, přilba, hůlky, lyžáky,
sníh…. Bobování – boby, sníh nebo led…
Při pobytu venku jsme využili sněhu a ledu ke hrám, stavění sněhuláků, házení sněhových
koulí na cíl, pozorování stop ve sněhu a při tání ze střechy pozorovali rampouchy. Doučili
jsme se i písně: ,,Dva mrazíci uličníci“ a ,,Postavil jsem sněhuláka“, zopakovali jsme píseň
,,Sněží, sněží“ a naučili se novou pohybovou hru: MELUZÍNA s říkankou
KINO
Do kina jsme dojeli MHD, děti si procvičily přecházení na přechodu s dopravními
vestičkami, nastoupily do busu. V kině vyzkoušely eskalátory jízdou nahoru. Dolů jsme jeli
výtahem.
Shlédli jsme: Příšerky z vesmíru – kreslený příběh, který se dětem líbil.
MASOPUST A MASOPUSTNÍ HODY
Děti se velmi těšily na rej v maskách, ale nejdříve jsme vyzdobili celou třídu fábory,
děti namotávaly krepákové fábory na ruličky z papíru. Na hudbu rejdily, tancovaly a
předváděly své masky a fotily se.
Další den jsme se seznámili s lidovými zvyky, s masopustními jídly, jako jsou zabijačkové
hody, pečené sladké pochoutky – kobližky. Děti ochutnaly rozdílné chutě. Pak jsme si
připomněli pohádku O koblížkovi, a zkusili jsme si ji vyprávět podle obrázků v knížce.
Shrnuli jsme masopust modelováním jitrnic, koblížků / děti se seznamují s vlastnostmi
modelovací hmoty, kterou musí nejdříve zahřát, vyválet, a procvičují prstíky /
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
Po besedě - ZDRAVÉ ZOUBKY- si děti postupně přinesly kartáčky, a začaly si po obědě
čistit zuby! Kdo má zájem, může si přinést svůj PODEPSANÝ kartáček! Kelímek a pastu
dostane v MŠ
NEMOCNOST
V tomto měsíci děti byly hodně nemocné, neštovice prodělala většina dětí.
Další děti se rekreovaly na horách, proto docházka byla velmi nízká
S pozdravem A + DZIMA – CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
Tento krátký měsíc jsme využili k tématu ZIMA. Počasí umožnilo dětem seznámit se
s charakteristickými znaky – jako je sníh, mráz, ptáci u krmítka…
Také jsme si připomněli zimní sporty, potřeby a pomůcky. Děti třídily a vybíraly obrázky
k správnému sportu, který správně pojmenovaly: lyžování – lyže, přilba, hůlky, lyžáky,
sníh…. Bobování – boby, sníh nebo led…
Při pobytu venku jsme využili sněhu a ledu ke hrám, stavění sněhuláků, házení sněhových
koulí na cíl, pozorování stop ve sněhu a při tání ze střechy pozorovali rampouchy. Doučili
jsme se i písně: ,,Dva mrazíci uličníci“ a ,,Postavil jsem sněhuláka“, zopakovali jsme píseň
,,Sněží, sněží“ a naučili se novou pohybovou hru: MELUZÍNA s říkankou
KINO
Do kina jsme dojeli MHD, děti si procvičily přecházení na přechodu s dopravními
vestičkami, nastoupily do busu. V kině vyzkoušely eskalátory jízdou nahoru. Dolů jsme jeli
výtahem.
Shlédli jsme: Příšerky z vesmíru – kreslený příběh, který se dětem líbil.
MASOPUST A MASOPUSTNÍ HODY
Děti se velmi těšily na rej v maskách, ale nejdříve jsme vyzdobili celou třídu fábory,
děti namotávaly krepákové fábory na ruličky z papíru. Na hudbu rejdily, tancovaly a
předváděly své masky a fotily se.
Další den jsme se seznámili s lidovými zvyky, s masopustními jídly, jako jsou zabijačkové
hody, pečené sladké pochoutky – kobližky. Děti ochutnaly rozdílné chutě. Pak jsme si
připomněli pohádku O koblížkovi, a zkusili jsme si ji vyprávět podle obrázků v knížce.
Shrnuli jsme masopust modelováním jitrnic, koblížků / děti se seznamují s vlastnostmi
modelovací hmoty, kterou musí nejdříve zahřát, vyválet, a procvičují prstíky /
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
Po besedě - ZDRAVÉ ZOUBKY- si děti postupně přinesly kartáčky, a začaly si po obědě
čistit zuby! Kdo má zájem, může si přinést svůj PODEPSANÝ kartáček! Kelímek a pastu
dostane v MŠ
NEMOCNOST
V tomto měsíci děti byly hodně nemocné, neštovice prodělala většina dětí.
Další děti se rekreovaly na horách, proto docházka byla velmi nízká
S pozdravem A + D
V novém roce jsme se přivítali a obohatili se zážitky z Vánoc a společně jsme oslavili příchod Tří králů. Leden patřil velkému projektu „Rodové vlajky -cizinci na hradě“. V tomto projektu- Multikultura jsme poznávali cizí kraje, a co je pro danou zemi typické. Každý jsme jiný a i přesto jsme kamarádi. Toto téma jsme prožívali hlavně hudebně a výtvarně.(Píseň Cestovní, školka Pohádková-hymna Klamovka, vytváření vlajek-výstava vlajek, omalovánky, mapy, matrjošky, nápisy..) Týden jsme zakončili Černým dnem- celá školka se zahalila do černé barvy a s dětmi jsme si povídali o šetření elektrické energie.
Samozřejmě jsme neopomenuli ani Českou republiku. Práce v centrech a ve skupinách děti nadchla, naučili se tak pracovat jako starší děti. Různé stavby hradu, písně, tvoření, poslech vážné hudby a samozřejmě české hymny nás provázely českým týdnem.
Krásným zakončením byla výstava ,,Multikultura‘‘ a ochutnávka pokrmů z různých zemí v jídelně Mš. Nejvíce děti zaujaly slovenské kroje, africké koření a náš – český Krteček.
Celým měsícem nás provázela i paní Zima na hradě a její pozorování (okolí, přírodních změn a zvířat). Děti si např. vyzkoušely zajímavé výtvarné techniky- malování provázkem, tisk dlaněmi, společné výtvarně práce většího formátu a různé uvolňovací cviky rukou při grafomotorice.
Teď už si jen budeme přát opravdovou paní Zimu a její vločky.