Hodnocení měsíce - Prosinec 2018

Tento měsíc byl ve znamení oslav na třídách i v celé školce, a přípravou na Vánoce výrobou dárečků, tvořením a výrobky na
vánoční JARMARK. Na začátku měsíce nás navštívil ČERT A MIKULÁŠ S ANDĚLEM. Na tuto akci jsme se s dětmi připravovali, aby se děti nebály. Četli jsme si pohádky o hodných ČERTECH, prohlíželi jsme si ilustrace k pohádkám, zpívali jsme ČERTÍKOVI BERTÍKOVI, shlédli pohádku v kině o ČERTECH. Děti takto připravené, se na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU těšily, k Čertovi šly pro čertovské znamení a k Mikulášovi pro balíček dobrot. Zazpívaly písničku o čertíkovi. Děti začaly tvořit dárečky na vánoce pro rodiče, ale také výrobky na vánoční Jarmark. Různými technikami, malováním, lepením, navlékáním vytvořily množství dárečků na oslavy, vyzdobily s učitelkami třídu, ustrojily stromeček, seznámily se s VÁNOČNÍM PŘÍBĚHEM O NAROZENÍ JEŽÍŠKA. Také se seznámily s vánočními písničkami, koledami, a některé se také naučily. Ozdobou přinesenou z domova jsme ozdobili girlandu, každé dítě si pověsilo svou ozdobičku, rozsvítili světýlka na stromečku ve třídě, sněhuláčka na chodbě. Vyvrcholením byla nadílka na školce, u společného stromečku, kde byly dárky pro všechny třídy. Hračky se poté odnesly na třídu, kde si děti hračky rozbalily a hrály si. Vedle hraček jsme dostali i nový přehrávač na pohádky, magnetické a jiné stavebnice.
V předvánočním spěchu jsme si udělali čas na malé posezení s rodiči, kde děti zazpívaly u stromečku, předaly dárky rodičům a také si prohlédli foto Kulihrášků od září do prosince. Poté jsme se rozloučili před vánočními prázdninami. Za účast Všem děkujeme a přejeme v novém roce vše nejlepší, pohodu a zdraví!!!
 
Přejí učitelky Alena a Dana z Kuli