Hodnocení měsíce - listopad 2020

V listopadu nás čekala zajímavá témata a aktivity. Začátkem měsíce listopadu jsme se seznámili
s tématem dopravní značky a bezpečnost. Představili jsme si základní dopravní značky, s kterými se
denně setkáváme a také pravidla bezpečného chování na ulici. Vyrobili jsme si semafor pro chodce a
řekli si, jak správně reagovat na barvy semaforu. Pro děti byla přichystána bezpečnostní průprava,
kdy nás navštívili záchranáři, hasiči a městská policie. Děti se seznámily s těmito druhy profesí, také
s rizikovým chováním a úrazy, popřípadě, jak by se v těchto situacích měly zachovat a čemu se
vyvarovat. Ve třídě jsme společně s dětmi postavili silnici a položili dopravní značky na jejich místa a
děti jezdili kolem s auty podle pokynů. V dalších dvou týdnech na nás čekalo téma hradní řemesla.
V těchto dnech jsme poznávali různá řemesla a povolání. Povídali jsme si a kreslili, čím bychom
chtěly být až vyrosteme. Také jsme si povídali o tom, kde pracují rodiče. Některé děti věděly a
někteří měly za úkol to zjistit. Zaměstnanci naší školy si pro děti připravili zajímavou ukázku řemesel.
Děti se seznámily s řemesly jako je kuchařka, která nám ukázala kuchyňské potřeby a také, jak se
vyrábí mrkvová pomazánka. S paní cukrářkou mohli vidět, jak vyrobit lízátka, které si pak sami
nazdobili. Paní zahradnice dětem ukázala, jak se přesazují květiny a seznámila děti s některými druhy
pokojových květin. S paní švadlenou jsme ušili jehelníček a děti mohly zpozorovat, jak se pracuje s
šicím strojem. Paní manikérka nám ukázala, jak se starat o nehty a kdo chtěl si mohl zkusit
parafínový zábal. V keramické dílně děti viděly, jak se pracuje s hlínou a mohly vidět různé pomůcky
k výrobě. Jeden z dalších dnů se děti staly malíři. Děti si mohly vybrat, co budou malovat a čím budou
malovat. Na výběr měly spoustu druhů malířských potřeb a nakreslily dle své fantazie krásné
obrázky. Jako muzikanti jsme si ukázali orffovy hudební nástroje a vyzkoušeli si je i do rytmu hudby
s písní ,,Já jsem muzikant,,. V posledním týdnu se děti seznámily s lesními zvířátky a čím se živí. Také
jsme si řekli, která zvířata se připravují na zimní spánek a vyrobili jsme si masky. V tomto měsíci nám
také ve třídě přibyla nová nástěnka, na které máme nová pravidla, která jsme si s dětmi zopakovali.
Naučili jsme se nové básničky, písničky a rozšířili slovní zásobu. Nakreslili a vybarvili jsme spoustu
obrázků a pracovali na grafomotorických a pracovních listech. Každý den s dětmi provádíme ranní
cvičení formou rozběhání, skákání, relaxačního cvičení či pohybovou hrou na rozvoj hrubé motoriky.
Děti stále chodí do sauničky, kterou máme obohacenou o zdravotní ortopedický chodníček pro
zdraví dětí a každý den se snažíme chodit na vycházky po okolí nebo na zahradu, kde se děti mohou
proběhnout a nadýchat se čerstvého vzduchu.
Těšíme se na další měsíc.
Katka a Andrea