Hodnocení měsíce - listopad 2019

I v měsíci listopadu jsme opět zažili mnoho věcí. Kromě kina, focení jsme samozřejmě probírali i další důležitá témata. Prvním byla Bezpečnost. Povídali jsme si, jak se máme chovat bezpečně nejen ve škole, ale i na silnici. Seznámili jsme se s vozidly, která mají speciální význam – sanitka, policie, hasiči. Řekli jsme si, jak je přivoláme a co bychom měli říct do telefonu. Také jsme se seznámili s tím, jak které auto je vybavené. Plynule jsme pak přešli k dalšímu tématu, to jsou povolání. Povídali jsme si, čím jsou naši rodiče. Seznámili jsme se s různými profesemi a co kdo potřebuje ke výkonu svého povolání. Abychom si některá povolání přiblížili, přijel k nám Polybus. Rarášci si vyzkoušeli povolání malíř,
elektromechanik, hrnčíř. Děti si vyzkoušely malovat podle šablony, zapojit jednoduchý obvod, nebo vymodelovat a nazdobit mističku. Další povolání nám přišli představit rodiče. Přišla paní doktorka, švadlenka před námi ušila krásnou mikulášskou ponožku, hasiči nám představili své povolání i svůj oblek, který si mohly děti prohlédnout i vypůjčit. A nakonec se nám v jídelně představila i paní cukrářka a upekla nám vafle. Celkem to byl velmi vydařený projekt a dětem se moc líbil. Nezapomněli jsme ani na grafomotoriku s využitím pracovních listů. Děti se v průběhu měsíce naučily spousty písniček a básniček s tématikou povolání.