Hodnocení měsíce - Prosinec 2019

Měsíc prosinec byl plný krásných akcí pro děti. Hned začátkem jsme vyjeli na výlet do Starých Hradú za dračími bytostmi, kde jsme navštívili dračí královnu s králem, vitamínky, vodnické království, ale i třeba peklo. Se třídou Rarášků jsme si vyjeli ještě na jeden výlet, tentokrát na
Karlovo náměstí, navštívili jsme kostel sv. Ignáce, kde jsme měli možnost si poslechnout část Rybovy Mše vánoční. Současně s poslechem nám tam velmi milá paní vyprávěla její příběh pro lepší pochopení skladby. Moc se nám to všem líbilo. Aby toho nebylo málo, vyrazili jsme ještě do
kina na Esa z pralesa, tentokrát do Nových Butovic. A to už byl začátek těšení se na Vánoce a před nimi ještě na Mikuláše. Protože jsme byli hodní a Mikuláši s čertem jsme řekli básničky a zazpívali písničku, každý dostal od pana Mikuláše balíček. Po Mikuláši jsme opravdu začali s přípravami na Vánoce. Venku na zahradě jsme si ozdobili vánoční girlandu ozdobami, které si děti s rodiči buď sami vyrobily nebo zakoupily v obchodě. Ozdobili jsme si stromeček ve třídě, začali jsme trénovat vánoční koledy, básničky, tanečky, abychom překvapili rodiče na vánoční besídce, co všechno umíme. Přestože nás bylo málo, protože jsme byli hodně nemocní, zvládli jsme to výborně a rodičům se to moc líbilo. Za odměnu si děti mohly pochutnat na vánočním cukroví, které přinesli někteří rodiče a moc jsme si to všichni užili.Ve čtvrtek také u nás veškolce přinesl Ježíšek spoustu vánočních dárků, se kterými si děti opravdu moc vyhrály a moc se jim všechny líbily. Kromě pracovních listů s vánoční tématikou jsme samozřejmě nezapomněli vyrobit přáníčka k Vánocům pro rodiče. A už jsme se těšili všichni na krásné a pohodové Vánoce při povídání o vánočních zvycích, jako je zapalování svíček na adventním věnci, krájení jablíčka, házení střevíce, pouštění skořápek po vodě, strojení stromečku – jak se strojil dříve a nyní. Při předvánočních aktivitách jsme si také hojně hráli a zpívali vánoční koledy.
Měsíc prosinec pro nás byl radostným obdobím – plný očekávání příchodu
Ježíška, návštěvy Mikuláše a nácviku na besídku pro rodiče. Prožili jsme tento
čas za zvuku koled, zdobením stromečku, girlandy a tradičně jsme toho hodně
prožili. Hned první pondělí v prosinci jsme se vydali do kina na tématicky
laděnou pohádku „Čertoviny“ a 5.12. nás ve školce navštívil Mikuláš se svým
doprovodem – hodným andělem a čertem, kterého jsme se trochu báli. Nikoho
z nás si čert neodnesl a dokonce jsme dostali všichni sladkou nadílku. Hned
další pondělí jsme si užili i s vámi rodiči vánoční jarmark, na kterém jsme měli
největší radost z návštěvy kouzelníka. Na jarmarku se také prodávaly výrobky,
které jsme pomáhali vyrábět ve školce. Ani nepřízeň počasí nám zážitek
nepokazila a jarmark jsme si užili v naší školce. Další akcí, která byla určena pro
strávení společného času s rodiči, bylo zdobení vánočních perníčků. Pak jsme
pokračovali v nácviku našeho programu na vánoční besídkové posezení.
Doufáme, že se Vám program také líbil, ocenili jste naší snahu při nácviku básní,
koled, divadélka a vyrobeného andělíčka, kterého jsme si ve školce ozdobili.
Snaha dětí byla oceněna i školkovým Ježíšek, který přinesl opravdu velké
množství nových hraček. Předvánoční čas jsme zakončili výletem na nedaleký
Anděl, kde jsme nasávali atmosféru vánočního trhu, pozorovali kapry a
ochutnali vánoční trdelník. Nezbývá než popřát krásné prožití vánočních svátků
v rodinném kruhu a těšíme se na setkání v dalším roce 2019.