Hodnocní měsíce - říjen 2021

V říjnu jsme si ještě mohli užívat hezkého teplého počasí, a tak jsme chodili ven sbírat kaštánky, listy a
žaludy. Pozorovali jsme změny přírody, jak se nám listí barví a co nám podzim přináší za změny.
Zapojili jsme se do podzimní výstavy na plot a ve školce jsme malovali houbičky, které jsme potom
vystavili na náš školkový plot. Také jsme oslavili den zvířat, v tento den jsme si do školy přinesli naše
plyšová zvířátka, byli jsme oblečení ve zvířecích motivech a celý den jsme se věnovali této tématice.
Dále jsme se věnovali podzimnímu sběru plodin a učili jsme se podzimní ovoce, umíme už rozeznat
ovoce letní a ovoce podzimní, dokážeme toto ovoce pojmenovat, recitovat o něm básničku, a
dokonce ho poznat jen podle chuti. Rodiče byli moc hodní a přinesli do školky mnoho ovoce a my
jsme mohli ochutnávat a jeho druhy.
Mnoho zábavy jsme si užili na výletě na starých hradech, kde jsme se ocitli ve zdravovědě s čertenicí,
která nás po hradu prováděla a povídala nám o tom, jak moc je důležité jíst vitamíny, hodně pít,
sportovat a čistit si zoubky! Ale to my všechno víme, dále jsme se podívali do hradního sklepení, kde
jsme viděli třeba obry, vodníky nebo čerty. Nakonec jsme se šli seznámit se zvířátky, bečela na nás
ovečka a kdákali na nás hradní slepice, byla to vážně zábava.
Do školky za námi přiletěli i ptáčci. Ti malí, ale třeba i veliký orel skalní nebo barevný papoušek, který
se rád fotí a půjčuje si z hlavy sponky. Jejich chovatel nám o každém ptáčku něco pověděl a dokonce
jsme si s ním i začarovali pár kouzel. Další den nám na „dobrou noc“ přišla číst Majdy babička
pohádku. Opravdu hezky se nám po ní spinkalo, děkujeme.
Celý tento měsíc jsme ukončili haloweenskou oslavou, přinesli jsme si do školy naše strašidlácké
kostýmy, které jsme následně představili ostatním strašidlům, no a po představení přišel
haloweenský taneční rej. Jako památku jsme si vytvořili pavoučky z ruliček, které nám právě visí ve
Začátkem měsíce jsme si připomněli Den zvířátek – zelený den – kdy jsme si povídali o zvířátkách, jak se k nim chovat, čím se které živí a kde žije. V ten den jsme měli také zvířecí rozcvičku, kdy jsme napodobili všechna různá zvířátka. Povídali jsme si, jak se mění příroda na podzim a jaké plody nám příroda na podzim dává. Na nástěnce nám vyrostly krásné houby - muchomůrky červené.
Rarášci, stejně jako všechny třídy se také podíleli na výstavě na plot. Moc krásně namalovali barevné listy dle vlastní fantazie. V naší škole proběhla opět velká výstava Hradu a podhradí. Samozřejmě i Rarášci na ni přispěli svými domečky, které si vyrobili společně s rodiči. Celou výstavu jsme si ukázali a povídali si také o tom, co všechno se ve městě nachází – parky, školy, obchody, silnice a jiné významné budovy. Před výstavou si děti své domečky představily ostatním kamarádům ve třídě. V dalším týdnu jsme vyrazili prozkoumat okolí, jaké budovy (pošta, škola, hotel,…) a obchody se zde nacházejí. V tomto měsíci jsme ve škole přivítali pána, který nám přijel ukázat dravce – orla, poštolku nebo papouška a došlo i na kouzla. Také jsme navštívili kino. Ke konci měsíce jsme také oslavili Halloween, kdy jsme si vyrobili krásné dýně. Také jsme se naučili básničku o Halloweenské dýni.
třídě jako ozdůbka.