Hodnocení měsíce - září 2020

V měsíci září jsme se věnovali, poznávání hradu Klamovka, hlavně jejím pravidlům, tak abychom se s nimi seznámili a neporušovali je. Seznámili jsme se s novými kamarády, našimi novými značkami, tak abychom je bezpečně poznali. Zopakovali jsme si, co už umíme
z loňského roku, opakovali jsme známé písně, povídali jsme si na téma: kdo jsem Já. Začali jsme pracovat na portfoliu, děti už zvládly nakreslit maminku, domeček, i rodinu. S dětmi jsme se seznámili také s naším třídním erbem, řekli jsme si co na něm je a proč a k čemu vlastně
slouží. A děti představili svůj erb a popovídali nám o něm. V záři jsme čas trávili hodně venku, dokud nám přálo počasí. Přišla nás navštívit paní, která nám povídala o telefonech a o jejich výhodách a úskalích. Také proběhla akce s tématem multikulturním jménem: Můj nový kamarád, kde jsme si povídali o tom, že každý jme jiný, ale vlastně stejný. Také jsme uklízeli park Klamovka, v rámci projektu ukliďme Česko.
Těšíme se na měsíc říjen
Kateřina a Andrea