Hodnocení měsíce - září 2019

Nový školní rok jsme zahájili plní energie a zážitků z prázdnin. Začátkem září se Rarášci postupně adaptovali na nové prostředí, nový poprázdninový režim pro děti, což není pro některé jednoduchý krok. Ale všichni jsme to nakonec zvládli. Poznali jsme se s novými kamarády a s jejich jmény ve třídě Rarášků, ale i v celé školce. Nové kamarády jsme seznámili s našimi hračkami ve třídě a zopakovali jsme si některá pravidla, která musíme dodržovat nejen ve třídě, ale i v jídelně, koupelně nebo při pobytu na zahradě, aby se nám nic nepřihodilo.Všichni jsme si zvládli zapamatovat kromě svých značek i značky některých jiných kamarádů. Kromě pobytu na zahradě, jsme chodili na procházky do přilehlého parku Klamovka, kde jsme trénovali chodit pěkně v zástupu, abychom mohli bezpečně vyrazit na výlety mimo školku. Protože jsme šikovní, tak v říjnu nás už pár akcí s výjezdem mimo školku čeká. V průběhu září jsme si, kromě jiného, namalovali postavu maminky, kamaráda, udělali obtisk ručičky, vyráběli jsme drobné dárky na slavnosti škol. Ke konci září jsme si představili své rodové erby, které děti vyrobily spolu se svými rodiči doma. Děti vyprávěly o tom, co na erbu je a proč si takovou výzdobu zvolily. Všechny erby byly moc krásné a byla na nich vidět opravdu práce rodičů s dětmi a všem patří velká pochvala. Vymalovali jsme si také náš třídní erb, erb třídy Rarášků. Samozřejmě jsme si vysvětlili i význam pojmu erb. Kromě toho všeho jsme si také zazpívali písničky a naučili básničky.
Už se těšíme na další akce v říjnu, které budou jistě také zajímavé.