Hodnocení měsíce - březen 2022

Měsíc březen nám odstartoval distanční výuku. I přes to jsme se snažily našim dětem dát to, co
bychom dělaly i kdyby byla školka otevřená. A tak jsme zabrousily na tato témata: Znaky jara, jarní
květiny, hospodářská zvířata a jejich mláďata a Velikonoce. Každé pondělí rodiče dětí obdržely
výukové materiály, jako jsou pracovní listy, omalovánky, náměty na výtvarnou výchovu i hry a
tanečky a s nimi měli možnost pracovat. Každý čtvrtek jsme se scházeli na Google Meet, kde jsme
prováděli oromotorická cvičení a povídali si o tématu. Hlavním záměrem našich setkání bylo ale to,
abychom neztratily blízký kontakt jak my učitelky s dětmi, ale také děti mezi sebou. Těšíme se až
bude školka moci otevřít.Hodnocení březen