Hodnocení měsíce - Březen 2020

Začátkem března jsme začali jarním tématem – Jarní kytičky. Povídali jsme si o změnách v přírodě, prvních jarních kytičkách. Poznávali jsme kytičky na obrázcích. I tělovýchovná chvilka byla několikrát motivována tímto tématem. Malovali jsme květinovou louku, pracovní
listy byly taktéž zaměřené na tuto tematiku. Stačili jsme ještě začátkem měsíce navštívit kino Toy Story 4. Další týden divadlo Reduta,
kde jenom pro naši školku bylo odehráno představení s názvem Skřítci v údolí. 
Z důvodu uzavření školy dle doporučení Městské části Prahy 5, jsme nestihli probrat téma Zvířátka – toto téma jsme stihli jen nastínit již jen s minimálním počtem dětí ve škole. Zbytek bylo na rodičích, jak toto téma se svými dětmi proberou. K tomu tématu byly rodičům jednou týdně zasílány i pracovní materiály – pracovní listy s danou tematikou emailem. Děti si tak toto téma mohly vštípit i pomocí těchto listů. Tímto moc děkujeme rodičům za spolupráci nejen při elektronické komunikaci, ale i za úžasné vlajky, které již visí na výstavě na plotě. Moc se dětem tato práce podařila. Je úžasné, že i v této době si i naše škola mohla kulaté výročí naší vlajky připomenout.
I tento měsíc jsme se učili básničky a písničky, abychom si procvičili paměť a výslovnost a tentokrát jsme přidali i pár hádanek na téma zvířátka.