Hodnocení měsíce - duben 2018

Měsíc duben byl opět bohatý na akce. Na začátku dubna jsme si povídali o kytičkách, které
na jaře můžeme vidět. Jak se o kytičky staráme, co potřebují k životu.
Na naší školce jsme za podpory rodičů připravili výstavu v rámci představování jednotlivých
zemí světa, ze kterých pochází naše děti. Současně s výstavou proběhla též ochutnávka
národních pokrmů, které připravili rodiče. V tomto období jsme si povídali i ve třídě Rarášků
o světadílech, podnebí, různých kulturách. Povídali jsme si, čím se liší jednotlivé země –
jazyk, národní jídla, měna, vlajka, atd.. Ukazovali jsme si, jak vypadají některé vlajky a pak
jsme si je namalovali.
Připomněli jsme si Den Země – hnědý den, kdy jsme si povídali, jak se máme chovat k naší
planetě (šetření s elektřinou a vodou, třídění odpadků, ochrana přírody, atd.) V tento den jsme
byli všichni v hnědém.
Nezapomněli jsme ani na měsíční výlet do okolí, tentokrát do parku Cibulky, kde jsme se
krásně prošli ve stínu stromů, ale také jsme se tam vyřádili na hřišti na různých atrakcích.
Dále jsme navštívili divadlo Minaret, kde jsme shlédli představení Strašidla – pohádka o
rodině duchů.
V dubnu jsme si také zazpívali – pěvecká soutěž Klamovský slavík. Zvítězili samozřejmě
všichni.
Měsíc duben byl opět bohatý na akce. Na začátku dubna jsme si povídali o kytičkách, které na jaře můžeme vidět. Jak se o kytičky staráme, co potřebují k životu.
Na naší školce jsme za podpory rodičů připravili výstavu v rámci představování jednotlivých zemí světa, ze kterých pochází naše děti. Současně s výstavou proběhla též ochutnávka národních pokrmů, které připravili rodiče. V tomto období jsme si povídali i ve třídě Rarášků o světadílech, podnebí, různých kulturách. Povídali jsme si, čím se liší jednotlivé země – jazyk, národní jídla, měna, vlajka, atd.. Ukazovali jsme si, jak vypadají některé vlajky a pak jsme si je namalovali. Připomněli jsme si Den Země – hnědý den, kdy jsme si povídali, jak se máme chovat k naší planetě (šetření s elektřinou a vodou, třídění odpadků, ochrana přírody, atd.) V tento den jsme byli všichni v hnědém.
Nezapomněli jsme ani na měsíční výlet do okolí, tentokrát do parku Cibulky, kde jsme se krásně prošli ve stínu stromů, ale také jsme se tam vyřádili na hřišti na různých atrakcích. Dále jsme navštívili divadlo Minaret, kde jsme shlédli představení Strašidla – pohádka o rodině duchů.
V dubnu jsme si také zazpívali – pěvecká soutěž Klamovský slavík. Zvítězili samozřejmě všichni.