Hodnocení měsíce - Duben 2020

V měsíci dubnu byla naše škola stále, z důvodu opatření Covid19 , uzavřená. Proto jsme i nadále témata, která bychom probírali ve škole, zadávali přes e-mail rodičům. Kromě témat dostávali rodiče i okruhy pro zaměření rozhovorů s dětmi. Současně jim byly zasílány materiály, pracovní listy, návrhy básniček, písniček. Rodiče měli možnost cokoliv zkonzultovat nejen emailem, ale i přímo telefonicky, protože učitelky byly neustále na telefonu. Nezapomínali jsme ani na tělovýchovnou část, kdy děti dostaly emailem rozcvičky na protažení těla.
Začátkem dubna jsme probírali téma Velikonoce. K tomuto dostali rodiče informace o slavení těchto svátů a náměty na velikonoční vyrábění. Dětem se moc povedla velikonoční výzdoba oken školy malovanými vajíčky. Děti doma namalovaly vajíčka a rodiče je donesli do školy.
Dále jsme pokračovali v tématu Integrovaný záchranný systém, na které navazovalo téma Bezpečnost dětí. Ke konci dubna jsme začali důležité téma Zdravá výživa. Ke všem těmto tématům děti dostávvaly v dostatečné míře pracovní listy, náměty na činnosti, písničky a básničky. Oslavili jsme hnědý den, Den Země. Spolupráce s rodiči je opravdu výborná. Nejen ve vypracovávání daných témat s dětmi, ale i ve spolupráci pro senior centrum. Kdy děti tentokrát doma vyrobily kytičky, které jsme pak mohli předat pracovnici centra.
Babičky a dědečkové byli velmi potěšeni v této pro ně těžké době.
Další výstavou na plotě, které se děti účastnily, byla výstava kytiček. Ta se jim také moc povedla.
Velkou odezvu měla i námi připravená hra v parku, hledání skřítků podle mapy, kterou si vyzvedli ve škole nebo sami vytiskli rodiče. Děti tak alespoň na chvíli vyšli ven na vzduch a spojily si to s pohybem a zábavou.
Celý duben pokračovalo pohádkové vyprávění o školce, kdy děti po přečtení krátkého textu rodiči, měly odpovídat na jednoduché otázky za textem. Každé vyprávění je doprovázeno omalovánkou. Za veškerou spolupráci rodičů se školou patří velké poděkování.