Hodnocení měsíce - Leden 2020

Měsíc leden jsme začali povídáním o tom, co kdo dělal o Vánocích, jaké dárky přinesl Ježíšek. Nejkrásnější dárky jsme si nakreslili. S Vánocemi jsou propojeni Tři králové, ani Rarášci nezapomněli si je připomenout. Četli jsme si celý příběh, ukazovali na obrázcích v knize. S touto tématikou jsme pracovali i na pracovních listech.
V dalším období se i třída Rarášků, stejně jako celá škola, věnovala tématu Multikultury. Povídali jsme si o tom, kdo z dětí odkud pochází. Dále jsme si říkali, jaké jsou zvláštnosti a odlišnosti různých národností – jazyk, státní hymna, vlajka, jídlo, kulturní památky, kultura bydlení. Dále jsme se seznámili se světadíly – seznámili jsme se se světadílem, na kterém leží Česká republika, největším světadílem, ale i se všemi zbývajícími, které jsme si názorně ukazovali pomocí glóbusu. Říkali jsme si také jaká žijí kde zvířátka a ukazovali jsme si je na obrázcích v knize. Naučili jsme se písničku s pohybem Eskymák. Na tuto tématiku jsme také vypracovávali pracovní listy. Završením tohoto tématu byla prohlídka multikulturní výstavy spojené s ochutnávkou jídel z různých zemí.
Poslední týden v měsíci jsme si začali ukazovat geometrické tvary. Přirovnávali jsme různé věci a hračky ve třídě ke geometrickým tvarům. I při vycházce venku jsme se dívali, které geometrické tvary můžeme vidět (značky, přechod pro chodce, kruhové hřiště, okna na domech,…) . Vyvěšení a povídání o rodových vlajkách jsme z důvodu pololetních prázdnin přesunuli na začátek února, abychom si to lépe užili ve větším počtu dětí.