Hodnocení měsíce - Únor 2020

Začátek února jsme začali sportovně. Říkali jsme si o zimních sportech, jaké vybavení potřebuje daný sportovec. I grafomotorické pracovní listy byly zaměřené k danému tématu. V tomto období jsme se opět věnovali nácviku stříhání. Ke sportovnímu tématu se nám náramně hodil výlet do zábavního parku Toboga, kde jsme se krásně sportovně vyřádili a moc jsme si to všichni užili. V dalších dvou týdnech jsme si povídali o lidském těle. Povídali jsme si, jak to v lidském těle funguje, jaké máme důležité orgány, ukázali jsme si kostru člověka a vysvětlili jsme si, k čemu nám slouží. Vyzkoušeli jsme si také i naše smysly. K tomuto tématu jsme využili mnoho zajímavých pomůcek: elektronickou tužku s knihou o lidském těle – jednotlivci si mohli vyzkoušet pomocí tužky odpovědi k jednotlivým úkolům v knize, velké puzzle lidské kostry – společně se nám podařilo poskládat všechny základní kosti, názorně jsme si také ukázali, kde leží které orgány v našem těle. Nezapomněli jsme si procvičit také naše smysly – čichali jsme si k různě voňavým pytlíčkům a hádali jsme, co v nich je. Dále se zavázanýma očima jsme si vyzkoušeli hmat, kdy děti se přidržovaly provázku a museli absolvovat dráhu vymezenou provázkem. Prožili jsme opravdu spoustu zajímavých zkušeností a naučili se spoustu vědomostí k tomuto tématu.
Ke konci měsíce jsme nezapomněli také na zábavu jako je karneval, který je spojený s tématem masopust. Děti si o karnevalu představily své masky, zatancovaly si, plnily soutěžní úkoly a velmi si toto dopoledne užily. Kromě toho, že jsme si povídali, co je to masopust a jak se slaví, tak jsme se také seznámili s některými jídly a samozřejmě i s lahůdkami jako jsou koblihy, jitrnice a jelita, které jsme i ochutnali.