Wattsenglish

Výuka angličtiny na naší mateřské škole probíhá pravidelně každé pondělí dopoledne jako součást vzdělávacího programu MŠ. 

Společnost Wattsenglish spolupracuje s vedením MŠ a s učitelkami jednotlivých oddělení při přípravě výuky. 

Angličtina s WATTSENGLISH umožňuje dětem seznámit se s angličtinou velmi podobným způsobem, jakým vnímali svůj mateřský jazyk. Angličtina je zapojena přirozenou formou do celodenního programu dětí a tím navazuje na školní vzdělávací program (ŠVP) mateřské školy.

V naší mateřské škole probíhá program English Time, který je speciálně připraven pro větší skupiny dětí ve věku 3–6 let, které se navzájem znají a jsou na sebe zvyklé, neboť spolu tráví každý den v MŠ. Metodicky vyškolený lektor /paní učitelka mateřské školy/ za nimi přichází přímo do jejich oddělení, přítomná je i jejich paní učitelka, která pomáhá s organizací, udržením pořádku a zajišťuje kontinuitu s běžným programem v MŠ. Děti tak nejsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí a nemají problémy s adaptací či případnou stydlivostí. Metodicky vyškolený lektor /učitelka mateřské školy/ Wattsenglish Ltd. s dětmi v celém oddělení během pětadvacetiminutových bloků hraje hry, opakuje říkanky, zpívá, což jsou všechno aktivity, při kterých děti angličtinu vnímají jako přirozený komunikační prostředek. Lektor sice nemůže pracovat s každým individuálně, přesto jsou pokroky u těchto dětí velmi velké. Děti se navzájem motivují, baví je společná hra, cítí se bezpečně a jistě, neboť jsou stále ve svém prostředí a se svojí paní učitelkou. Děti nejdříve na angličtinu reagují neverbálně (většinou pohybem), záhy však angličtinu samy aktivně začínají při hrách používat.

Lektorky /učitelky mateřské školy/  jsou metodicky školeni a vedeni hlavním metodikem a zakladatelem školy Stevem Wattsem. Celá koncepce vychází z ucelené metodiky akreditované MŠMT. Více se o metodice seznamování s angličtinou u předškolních dětí dozvíte na www.wattsenglish.cz.