Akce a projekty MŠ

2021/2022

04/2021 - Vítání jara
11/2021- Řemesla
09/2021 - Pohádkový les
 
 

2020/2021 

07/2021 - Sportovní den
07/2021 -  Kino 
06/2021 - Karlova Koruna
X/2021 - Pasování
X/2021 - Piráti
X/2021 - Polytech
X/2021 - Kouzelník
X/2021 - Parník
X/2021 - Olympiáda
06/2021 - Kino
05/2021 - Toboga; Toboga
X/10- Senioři 
09/10 - Dravci
22/09 - Multikultura
X/09 - Senioři