Zpívání

V hradní věži jsou ukryty nástroje a zakletí bardi. V hudební věži se naučíme písně z různých oblastí hudby. Většinou se zaměřujeme na lidové písně. Při zpěvu se učíme rytmizaci, pohybovému vyjádření a cítění. Zpíváme si, tancujeme, kreslíme notičky, vytleskáváme si rytmus, posloucháme zajímavé hudební ukázky, pokoušíme se je interpretovat a předvádět, abychom maximálně rozvinuli dětskou fantasii. Aktivně zapojujeme i hru na Orffovy nástroje. Děti jsou velmi šikovné a kroužek je důkazem pro všechny, že děti mají velké estetické a rozumové cítění. Naše princezny a rytíři vám to vše rádi na jarmarku či dvorním plese ukáží.