Logopedický kroužek

Pro všechny obyvatele hradu je důležité, aby se spolu srozumitelně domluvili. A pro princátka a princezny, kteří mají s tímto problémy, je tu logopedický kroužek. Tady si procvičí své urozené jazýčky, zoubky a dýchání. Své šlechtické ručky si procvičí při plnění grafomotorických úkolů. Vznešené hlavičky si namáhají při testování zrakové a sluchové paměti. Malí hradní obyvatelé se také učí správně prostorově vnímat, rozlišovat, přirovnávat. Kvůli bohaté konverzaci s lidmi z hradu i podhradí je důležité rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování a procvičovat nápravu a výslovnost problémových hlásek. Toto vše naši malí šlechtici zvládají s nadšením a píli. Zaslouží si za to uznání a podporu. Rytíř totiž nevládne jen mečem, ale i slovem.