Rytmika

Právě v tomto kroužku mohou naše princezny, dvorní dámy ale i naši nezkušení rytíři předvést nejen svoje krásné taneční šaty, ale především uplatnit svůj talent. Ten využijí ke spojení ladných pohybů s hudbou, a ve víru tance získají cit pro rytmus, tempo, dynamiku. Všechny tyto dovednosti pak využijí v náručí ušlechtilých princů, statečných rytířů a spanilých princezen na hradním bále.