Dotační program MHMP

DOTAČNÍ PROGRAM V RÁMCI OPERACNÍHO PROGRAMU PRAHA

PÓL RUSTU ČR

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy 

Název programu „Multikulturní šablony II pro MŠ Klamovka“

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19­_071/0001679

Program je prioritně zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu předškolního vzdělávání dětí. Program pomáhá k začleňování dětí s OMJ do vzdělávání v ČR.

Cíl programu :  Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti

Škole byla přidělena částka :  789 385,-Kč 

Zahájení programu je :     1.9.2020

Ukončení programu je : 31.8.2022

Stáže Slovensko 2021: 1 // 2 // 3 // 4 // 5

28.4.2022 - Setkání rodičů dětí nejen s odlišným mateřským jazykem I

29.4.2022 - Setkání rodičů dětí nejen s odlišným mateřským jazykem II

Prezentace na škole

komunitně osvětové setkání 2022

                    Přidělené prostředky budou použity na financování školního asistenta, stáže pedagogů, komunitní a osvětová setkání na škole.

 

---------

DOTAČNÍ PROGRAM V RÁMCI OPERACNÍHO PROGRAMU PRAHA

PÓL RUSTU ČR

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy 

Název programu „Multikulturní šablony pro MŠ Klamovka“

Program je prioritně zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu předškolního vzdělávání dětí. Program pomáhá k začleňování dětí s OMJ do vzdělávání v ČR.

Cíl programu : Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti

Škole byla přidělena částka :  599 061,-Kč 

Zahájení programu je :  1.9.2018

Ukončení programu je : 31.8.2020

Přidělené prostředky budou použity na školního asistenta, stáže pedagogů, komunitní a osvětová setkání na škole

 

 

Dotační program v rámci operačního programu - "Pól růstu"  - Stáž Slovensko + zpráva 

Stáž účastníků DP 

I // II // III // IV

Pedagogická porada - seznámení personálu školy se stáží na Slovensku 

- asistenti 

- komunitní osvětové setkání - Indonesie;

- odborné tématická setkání - předškolní vzdělávání ve Slovinsku;