MČ Praha 5

 

Dotační programy 2021/2022

Vyúčtování navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2021 -  příspěvek na ITC pomůcky;
Vyúčtování dotace MČ Praha 5 - akce školy 2021;
Vyúčtování dotace MČ Praha 5 - Školení zaměstnanců školy na ITC;
 
 
 

Dotační programy 2020/2021

Závěrečná zpráva "Klamovka vytváří"
 
 
Závěrečná zpráva: "Pohádková Klamovka";Pohádková Klamovka
 
 
Závěrečná zpráva " Z pohádky do pohádky";
 
 
 

Dotační programy 2019/2020

Obědy do škol 

Obědy do škol 2019

Tvořivá Klamovka 

Vyúčtování tvořivé Klamovky 

- Plakátky - I // II // III // IV // V // VI // VII // VIII

- Reporty - I // II // III // IV // V // VI // VII // VIII

Celkový report 

Planeta je domov všech 

report // vyúčtování 

Putování Kryštofa Columba 

Vyúčtování - Dotační program - volnočasové aktivity dětí MČ Praha 5 příměstské tábory "Putování Kryštofa Kolumba"

I. turnusII. turnus 

Dotační program na vzdělávání 

Vyúčtování dotačního programu

Dotační program na výlet 

Vyúčtování dotačního programu 

Dotační program na pomůcky 

Vyúčtování dotačního programu

Dotační program MAP

Dotační program - MAP - balíček školní zralost

Dotační programy rok 2018/2019