MŠMT v rámci OPVV

2021/2022 

Dotační program MŠMT: v rámci OP VVV
Přiděleno: 350 250 ,- Kč
Vyčerpáno:
Rozdíl:

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o příspěvek na program „Program výzkum, vývoj a vzdělávání“.
Škole byla uznána částka ve výši 350 250,- Kč pod názvem projektů „ Šablony III pro MŠ Klamovka“ registrační číslo CZ.O2.3.X/0.0/0.0/20_081/0017059. Přidělené prostředky budou použity na školního asistenta (personální podpora) na vzdělávání pedagogů školy a tematicky zaměřená setkávání s rodiči. 

Dotační program MŠMT Šablony III. 
 
 

 

Dotační program MŠMT: v rámci OP VVV
Přiděleno: 350 250 ,- Kč
Vyčerpáno:
Rozdíl:
 
Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o
příspěvek na program „Program výzkum, vývoj a vzdělávání“.
Škole byla uznána částka ve výši 350 250,- Kč pod názvem projektů „ Šablony III pro MŠ
Klamovka“ registrační číslo CZ.O2.3.X/0.0/0.0/20_081/0017059. Přidělené prostředky budou
použity na školního asistenta (personální podpora) na vzdělávání pedagogů školy a tematicky
zaměřená setkávání s rodiči.

 

2019/2020

 
Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o příspěvek na program "Pogram výzkum vývoj a vzdělávání". 
 
Škole byla uznána částka ve výši 549 991,- Kč pod názvem projektů "Šablony II pro MŠ Klamovka" registrační číslo CZ.O2.3.68/0.0/0.0/18064/0009347. Přidělené prostředky budou použity na školního asistenta (personální podpora), na vzdělávání pedagogů školy, využití ICT ve vzdělání a tematicky zaměřená setkávání s rodiči 
 

Dotační program MŠMT Šabolny II. 

vzdělávací progam školení v rámci DVPP 2019 

- asistenti 

- ITC talety 

- zápis z přednášky 5.3.2020 - šikovné dítě 

- zápis z přednášky 13.2.2020 - sebevědomí školáka 

zápis z přednášky 23.1.2020 - vývoj dítěte v předškolním věku 

Odborné setkání s rodiči 23.1.2020

 - zápis z přednášky 24.10.2019  - Zdraví našich dětí 2.díl

 - zápis z přednášky 23.10.2019 - Zdraví našich dětí 1.díl

 - zápis z přednášky dne 29.5.2019 - Grafomotorika na ZŠ

 - zápis z přednášky dne 16.5.2019 - Jak si usnadnit přechod z MŠ do ZŠ

 - zápis z přednášky dne 15.5.2019 - Jak přežit první třídu a nezbláznit se 

zápis z přednášky dne 30.5.2019  - Jak zvládnout matematiku na ZŠ

hodnocení přednášek rodiči (24.10.; 23.10.2019)

-Vyúčtování výlet - Skanzen Přerov - Kulihrášci// Rarášci // Draci //  Čerti 

Dotační programy 2018, 2019 

Projekt šablony I.-uzavřen