Vstupujete do světa skřítků, bílých paní, čertů, rarášků, kulihrášků a ďáblíků. Vstupujete do světa, ve kterém každý den přináší nová dobrodružství objevování světa Vašimi nejmenšími. Snažíme se ze všech sil, aby se dětem i Vám mezi námi líbilo.

Novinky

Konkurz ZŠ Podbělohorská

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších...
Celý článek

Slavnostní pasování

Královna hradu Klamovka zve své podané na slavnostní pasování 19. 5 .2022 od 17,15 na zahradě mateřské školy Program:  Slavnostní promenáda rytířů a dvorních dam  Slavnostní přísahy královně hradu  Předání slibů královně hradu  Předání řádů hradu Klamovka  Rytířské souboje
Celý článek

Plán akci na Květen a Červen 2022

  KVĚTEKVĚTEN: 3.5. Zápis do MŠ 4.5. besídka s rodiči Draci 5.5. Pohádkový les 10.5. besídka s rodiči Kulihrášci 11.5. besídka s rodiči Rarášci 12.5. návštěva knihovny Draci 12.5. besídka s rodiči Bubáčci 13.5. noční spánek 16.5. výlet na zámek Loučeň 9.5. – 13.5....
Celý článek

Zápis do mateřských škol 2022/2023

Vážení rodiče, dne 1. 4. 2022 bude spuštěna aplikace zápis do MŠ, kde si vygenerujete a vytiskněte všechny dokumenty potřebné k zápisu do naší mateřské školy.  https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ Den otevřených dveří se bude konat na naší škole ve středu 27. dubna, prohlídka školy bude v...
Celý článek

Úsměvy seniorů

Vyšlo slunce nad Klamovkou, to, když se po dvou letech Domov rozezněl více jak padesáti dětskými hlásky najednou! Zpívalo se, recitovalo, tančilo. Každá třída měla nachystáno něco jiného a s tím obešla postupně tři patra Domova. Dokonce si klienti (i personál) společně s dětmi zazpívali...
Celý článek

  

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Zelená škola. Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů, rodičů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí-

Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je do projektu zapojena, je výhodou, že svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu je zdarma.  V mateřské škole je umístěn sběrný box, do kterého můžete vkládat např. baterie, elektrospotřebiče a jejich části, elektrické a elektronické součástky.