Informace o nás

Název školy: Mateřská škola, Praha 5-Smíchov,Podbělohorská 2185, příspěvková organizace

IČO 70107751

Číslo účtu školy : 27- 6622600227/0100

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Trčková        tel. 734 148 181 email: ms.klamovka@volny.cz

Zástupce školy: Libuše Jenikovská DiS        tel.721 426 635  email: certims@seznam.cz

Jídelna: jidelna.msklamovka@seznam.cz +420 734 251 033

p. hospodářka Marcela Hřebíková

Kontakty na třídy

BUBÁCI bubaci.klamovka@seznam.cz Telefon: 736 726 253

KULIHRÁŠCI klamovka.kuli@gmail.com Telefon: + 420 721417540

RARÁŠCI rarascizklamovky@gmail.com Telefon : +420 735 134 631

DRACI dracizklamovky@seznam.cz Telefon:+ 420 776155163

ČERTI ms.čerti@seznam.cz Telefon :+ 420 721 426 635