Květen 2024

23.06.2024

Na začátku měsíce května jsme se zaměřili na svátek Den matek, který byl 12.5.2024.

S dětmi jsme vyráběli dárečky pro maminky. Děti zdobily sádrové vázičky a vyráběly do nich papírové kytičky. Děti se naučily novou básničku "Máme rádi svoji mámu" a také se během English time naučily nová slovíčka mother – matka, mum – máma, mommy – maminka, love – láska, I LOVE YOU – miluji tě. Probírali jsme, jaké mají maminky vlastnosti. Jak maminky vypadají – popis. Děti si procvičily grafomotoriku při vypracovávání pracovních listů na téma moje maminka. Děti měly radost, že mohou dělat krásné dárečky pro maminky.

Děti se v druhém týdnu dozvěděly hodně důležitých informací o zdravém životním stylu. Diskutovaly s paní učitelkou Luckou o tom, co je důležité pro naše zdraví (např. otužování, cvičení, správná výživa, prevence proti nemocem). Skládaly obrázek lidského těla z puzzle. Děti si spolu s paní učitelkou zkusily vyrobit zdravou mrkvovou pomazánku, zdravé müsli a zdravý koktejl. V tomto týdnu jsme byly všechny třídy MŠ v kině na filmu Esa z pralesa 2.

S paní učitelkou Luckou si děti povídaly o tom, co se hemží v trávě. Paní učitelka jim vyprávěla, jaký známe hmyz, probrali různé bezobratlé živočichy, savce atd. Kdo škodí nám i svému okolí a kdo naopak. Děti si procvičovaly grafomotoriku – pracovní listy a vybarvovaly si omalovánky na téma – co se hemží v trávě. S dětmi jsme navštívili základní uměleckou školu "Popelka", kde proběhlo hudební představení. Hudebníci hráli na různé hudební nástroje. Dětem se koncert líbil, seznámily se s různými hudebními nástroji a dozvěděly se, co je to orchestr a koncert.

Další týden jsme hovořili o zoologických zahradách. Proč jsou zoologické zahrady budovány, proč jsou důležité, jaká jsou v nich česká zvířata, ale i exotická a odkud zvířata pocházejí. Také jsme si vyprávěli, kdo v zoo pracuje a čím se různá zvířata živí. Prohlíželi jsme si obrázky exotických zvířat v encyklopedii a na interaktivní tabuli. Děti měly možnost vyjádřit své názory, vyprávěly své zážitky ze zoo.

Na třídu Draků byla tři týdny kolegyně Lucka sama, protože já jsem dva týdny zajišťoval odpolední směnu na detašovaném pracovišti a týden jsem vybíral dovolenou.