Pro nováčky - adaptační dny a tř. sůzka

25.05.2023

Dobrý den vážení rodiče,

mám velkou radost, že jste přihlásili vašeho špunta k nám do mateřské školy. Na vaše děti se moc těšíme a pro lepší adaptaci dětí jsem připravila schůzku pro rodiče nově přijatých dětí a adaptační odpoledne pro vaše děti.

Schůzka pro rodiče, bude probíhat na budově mateřské školy Podbělohorská dne 15.6. od 16,30 - prosíme, bez děti! 

Adaptační dny:

Adaptační den 19.6. od 15,30 do 16,30 hodin s p. učitelkou Andrejkou na MŠ Podbělohorská - blíže se seznámíte a dozvíte o provozu školy, organizaci dne a seznámíte se s budovou školy - platí pro děti přijaté na Hrad i Zámeček

Adaptační den 20.6. od 15,30 do 16,30 hodin s p. zástupkyní Libuškou na MŠ Podbělohorská - blíže se seznámíte a dozvíte o nadstandartních aktivitách školy, školním řádu, multikulturním projektu školy a platbách na škole - platí pro děti přijaté na Hrad i Zámeček

Adaptační den 22.6. od 15,30 do 16,30 hodin s p. učitelkou Luckou na MŠ Podbělohorská - která vás seznámí se školním vzdělávacím programem a projektem Hradu Klamovka - platí pro děti přijaté na Hrad i Zámeček

Adaptační dny 21.6. od 15,30 do 16,30 hodin s p. učitelkou Kačenkou na MŠ Nesypka - blíže se seznámíte s prostředím detašovaného pracoviště a školním řádem této budovy - platí pro děti přijaté na Zámeček

S pozdravem

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace

Mgr. Dagmar Trčková, ředitelka