Na základě žádosti ředitelky školy byl škole schválen projekt „Modernizace a rozvoj ve vzdělávání předškolních dětí „ pod číslem 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041797 v rámci klíčové akce 1“vzdělávací mobilita jednotlivců“.
Projekt bude zahájen 15. 5.2022.


Škola obdržela finanční dotaci ve výši 13 032 EUR
                           Projekt podporuje vzdělávání pedagogických zaměstnanců a klade si za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání dětí předškolního věku v naší škole. Na výukovém pobytu (teaching assignment) se umožňuje zaměstnancům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran. Základní náplní stáže je Stínování (job-shadowing), které probíhá na partnerských školách. Jedná se tedy o mobilitu sestávající se z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.

Závěrečné zprávy

Mateřská škola Park Angelinum v Košicích

 Mateřská škola Masarykova 19/A 

Mateřská škola Zádielska v Košicích

Mateřská škola Rumanova;

Mateřská školka Jarná;

Mateřská škola Hrnciařská;

Mateřská škola Tatranská

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností zaměstnanců školství. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit tedy zaměstnanci škol s cílem modernizovat vzdělávání a zvyšovat svou odbornou přípravu a podpořit tak inovace ve školství. Na Výukovém pobytu (teaching assignment) se umožňuje zaměstnancům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran. Základní náplní stáže je Stínování (job-shadowing), které probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se tedy o mobilitu sestávající se z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v
praxi.

2018 10 Stáž ve Slovinsku

2018 01   Stáž pedagogů z Polska 

2017 10 Mateřská škola Podbělohrorská hostila studenty z Francie                                  v rámcu projektu Erasmus +

2017 02   Mateřská škola Podbělohorská hostila studenty z Francie                            v rámci projektu Erasmus +

2016 08   Mobilita pracovníků MŠ Podbělohorská v MŠ Zadielska,                               Košice, Slovenská republika

2016 06   Mobilita pracovníků MŠ Podbělohorská v MŠ Zadielska,                               Košice, Slovenská republika

 
2016 03    Mateřská škola Podbělohorská hostila pedagogy                                          předškolní pedagogiky z Norska
 
 
 
 

2015 04    Mateřská škola Podbělohorská hostila studenty z Francie                             v rámci projektu Erasmus +