2015 04 Mateřská škola Podbělohorská hostila studenty z Francie v rámci projektu Erasmus +


V rámci projektu Erasmus+  ve dnech 15.4. - 30. 4. 2015 naše škola hostila skupinu francouzských studentů spolu s paní profesorkou ze školy Maison Familiale Rurale v Doulaincourt. Šlo o první projektové setkání francouzských studentů s naší mateřskou školou. Výpravu z Francie tvořilo šest studentů a jedna p. profesorka. Francouzští studenti si během sedmnácti dnů na naší mateřské škole vyzkoušeli mnoho zajímavých činností. Hlavní náplní jejich stáže byla samostatná práce s dětmi předškolního věku. Studenti se aktivně zapojili do školních činností. Připravovali si pro děti hry a zábavný program. V rámci pobytu  s námi oslavili Den Země,navštívili divadelní představení.Studenti se také  seznámili s dokumentací školy - se Školním vzdělávacím programem, režimem dne, s řády školy. Během svého studijního pobytu postupně poznávali - systémem předškolního vzdělávání v České republice.

Mateřská škola Podbělohorská v rámci tohoto projektu navázala užší spolupráci se základní školou Nepomucká z Prahy 5 a s gymnáziem Na Pražačce z Prahy 3. Díky této spolupráci měli studenti z Francie možnost navštívit nejen mateřskou školu,ale i základní školu a gymnázium. Studenti se tak seznámili s dalším navazujícím studiem na předškolní vzdělávání. Vytvořili si ucelený náhled na vzdělávání dětí od předškolního vzdělávání ke středoškolskému. Při návštěvách vzdělávacích institucí se studenti seznámili i s i materiálním vybavením jednotlivých institucí. Studenti získali vědomosti a celkový pohled na vzdělávací soustavu v České republice.

Po celou dobu návštěvy studentů z Francie vládla v mateřské škole pozitivní nálada a byla navázána profesní přátelství. Dětem z mateřské školy nevadila jazyková bariéra a s budoucími francouzskými pedagogy si velmi dobře rozuměli.Dětem z naší školy se tak naskytla úžasná možnost seznámit se s dalším světovým jazykem nenásilnou formou. Věříme, že v nejbližší budoucnosti bude mezi naší školou a francouzskou školou ještě více prohloubena spolupráce, která je přínosem pro obě instituce. Druhá stáž francouzských studentů je plánovaná na únor 2016.

                                                                        Mgr. Dagmar Trčková řed. školy