2016 08   Mobilita pracovníků MŠ Podbělohorská v MŠ Zadielska, Košice, Slovenská republika
 

V období od 1. 8. do 15. 8. 2016 proběhla poslední mobilita zaměstnanců naší školy v rámci programu Erasmus +. Zaměstnanci školy měli možnost navštívit mateřskou školu v Košicích  Zadielská 4. Ředitelkou školy je p. Mgr. Lucia Leskovská. V době mobility probíhal na škole prázdninový provoz. Mobility se zúčastnilo 6 osob.

Paní učitelky se postupně seznamovaly s provozem školy a s pedagogickou dokumentací. Aktivně se účastnily pedagogického procesu na škole a současně získávaly potřebnou dokumentaci z této školy pro svůj další profesní rozvoj.

Paní kuchařka se také aktivně zapojovala do pracovního procesu v kuchyni a získávala zkušenosti ze slovenské kuchyně. Pro naši školu přivezla několik receptů, které připraví pro naše děti v rámci multikulturního týdne.

Paní školnice se zajímala o provoz a údržbu budovy a seznamovala se s prací provozního personálu. I p. školnice si přivezla několik nápadů, které se v budoucnu využijí v provozu naší školy.

Všechny účastnice mobility na závěr zpracovaly závěrečnou zprávu. Získané vědomosti a zkušenosti, které je zaujaly, postupně převedou do praxe naší školy.

V rámci této mobility jsme měli možnost poznat  rozdílnou jazykovou a kulturní rozmanitostí. Mobilita nám poskytla možnost setkání na mezinárodní úrovni.

 

Partnerská škola: Materská škola

                             Zadielska 4, 040 01 Košice

Ředitelka MŠ:  Mgr. Lucia Leskovská

Uskutečněné mobility:     

  •   Srpen 2016 - Libuše Jeníkovská
  •                         Magdalena Heringová 
  •                         Adéla Svobodová
  •                         Alena Lupková 
  •                         Zuzana Kašparová 
  •                         Miroslava Hrnčířová

Děkujeme naší partnerské škole, paní ředitelce a všem zaměstnancům za velmi hezké přijetí a výbornou a přátelskou spolupráci.

                                  

Fotodokumentace