2016 02 Mateřská škola Podbělohorská hostila studenty z Francie v rámci projektu Erasmus +


Příjemná návštěva z Francie únor 2016

V termínu od února 2016 do 3. března 2016 naše škola v rámci mezinárodní spolupráce hostila studentky z Francie. V rámci této praxe se studentky seznámily s naší školou, personálem a hlavně s dětmi. Studentky se během praxe účastnily vzdělávacího programu a akcí školy. V době praxe jsme byly se studentkami na prohlídce partnerských škol. Nejprve jsme zavítali na gymnázium na Pražačce v Praze 3. Gymnázium naší škole pomáhá s odborným překladem. Studentky si prohlédly gymnázium, účastnily se výuky francouzského jazyka a následně si prohlédly památky Prahy s výkladem ve francouzštině. Druhý týden jsme navštívili další naši partnerskou školu a to ZŠ Nepomucká na Praze 5. Zde studentky nahlédly do vyučovacích hodin a seznámily se s budovou školy a s pedagogy. V
posledním týdnu jsme navštívili MŠ Socháňova na Praze 6. Opět studentky měly možnost poznat vzdělávací činnosti předškolního zařízení a mateřskou školu.
Díky společnému setkání jsme měli možnost navzájem poznat odlišnou kulturu, jazyky a zvyky. Obě dvě strany se navzájem seznámily se vzdělávacím systémem
obou zemí. Věřím, že pro obě strany byla tato návštěva velice přínosná a obohatila nás. Každý den se nenaskytne možnost poznat smýšlení a kulturu jiné národnosti, obzvlášť s tak milými lidmi, kteří naši školu navštívili.