Dárky pro děti do DD

Dárky pro děti z dětských domovů
Ředitelka školy děkuje všem rodičům, kteří se zapojili do projektu dárky pro děti z dětských domovů a za jejich finanční říspěvek na nákup dárků.