Informace k zápisu do mateřské školy

Vážení rodiče,
do naší mateřské školy se můžete zapisovat dne 4. 5. Využijte rezervačního systému, který je vám k disposici (najdete ho po rozkliknutí své přihlášky na stránkách Městské části Praha 5). Neposílejte přihlášky do školky dříve datovou schránkou nebo poštou z  důvodu správního řízení. V případě, že obdržíme přihlášku dříve než 4.5. musíme vám přihlášku vrátit. Správní řízení začíná 4.5.
Nezapomeňte k přihlášce přiložit:
- řádně vyplněnou přihlášku s podpisy obou rodičů (pokud jsou uvedeni oba rodiče jako zákonní zástupci)
- potvrzení lékaře
- rodný list dítěte
- kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- souhlas s GDPR a souhlas s ověřením trvalého bydliště ( je součástí přihlášky)
Toto platí pro všechna podání přihlášek
V případě, že byste potřebovali přihlášku odevzdat dříve, kontaktujte školu na tel. čísle 734 148 181, budeme se snažit Vám vyhovět.