Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

(pro více informací rozklikněte obrázek)