NANO nátěry

Mateřská škola z důvodu posílení zdraví našich dětí nanesla do prostor Nano nátěry.
Zdravější prostředí naší školky, nám zajístí tzv.nano nátěry, které pracují podobně jako čističky vzduchu a stačí jimi natřít strop či stěny. Nabízejí nepřebernou škálu benefitů pro lidské zdraví. Mají silný antimikrobiální efekt, ničí tedy viry, bakterie i alergeny, a snižují tak riziko onemocnění astmatem a přenosu infekčních chorob.

Obdobně likvidují i plísňové spory, exkrementy roztočů a dokonce toxické látky, které se mohou uvolňovat z nábytku, plastu nebo čisticích prostředků. V místnosti nátěru skvěle pročistí vzduch a eliminují zápachy. Aktivovaný natřený povrch je navíc odolný proti usazování nečistot a má silnou samočistící funkci, díky níž zachycuje a likviduje i mikroskopické částice špíny rozptýlené ve vzduchu. Ošetřené plochy proto zůstávají dlouho čisté, nenanáší se na ně prach a nevytváří se plísně, řasy nebo pavučiny. Pro vytvoření tzv. ekologické bezhlučné čističky vzduchu stačí natřít strop a rantlík pod ním a v případě potřeby dosvítit potřebným zdrojem světla. Záruka funkčnosti je stanovena na minimálně 10 let. Aby nátěr přestal fungovat, musel by se mechanicky odřít anebo přemalovat, jinak je jeho funkce prakticky neomezená.

Jak zázrak jménem nano nátěr vlastně funguje?
Funguje na základě fotokatalýzy, tedy čistě fyzikální vlastnosti, při níž jsou pomocí oxidace rozkládány organické částice. Pro svoji funkci Nano nátěry potřebují pouze dostatek světla, a to konkrétně UVA záření ve vlnové délce 365 nanometrů. Venku je po celý rok i ve stínu dostatek světelné energie, takže postačí na čas plně otevřít okna, aby světlo mohlo působit na natřený strop či stěny. V tmavých místnostech či
při zavřených oknech, třeba kvůli nepříznivým venkovním podmínkám (smog, pyly apod.), je potřeba natřené plochy dosvítit uměle pomocí UVA zářivek. Ideálně podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1 m2 nasvícené plochy. Umělé dosvícení ocení např. alergici, protože vyšší intenzita UVA záření umožní povrchu natřenému Nano nátěrem lépe rozkládat škodliviny a likvidovat mikroorganismy.
Oproti klasickým technologiím čištění, jako jsou třeba čističky vzduchu či rekuperační jednotky, nemají Nano nátěry de facto žádné náklady na údržbu a provoz ani nároky na prostor. Nezabírají žádné místo navíc, jsou naprosto bezhlučné, není potřeba měnit filtry a neprodukují tak žádný odpad.