OTEVŘENÍ ŠKOLY 1.9.2020 - NUTNÉ PŘEČÍST!

Věřím, že se stejně jako my těšíte na nový školní rok.V létě jste jistě nabrali síly pro další období. Ještě jednou Vám moc děkuji za pomoc dětem a škole ve druhém pololetí minulého školního roku. Věřte, že si Vaší trpělivosti, vstřícnosti a podpory velmi vážím.Je tady tedy první den a otevření školy v novém roce 2020/2021.Celý kolektiv školy pochopitelně udělá maximum pro ochranu náš všech a především našich dětí. Novinky budeme zveřejňovat na webu školy  a v e-mailech.

Neustálá zvýšená pozornost ohledně šíření COVID 19, zákazy, příkazy,změny.......to vše může působit na vyvolání pocitu atmosféry obav ,otázek a především strachu.Strach a obavy jistě nepřináší nic dobrého .Tato atmosféra bude  působit a ovlivňovat život naší školy, našeho krásného hradu Klamovka.Prosím nepodporujme a neprohlubujme tento stav nevhodným a unáhleným chováním.Nenechme se ovládat medii.Vytvořme společně našim dětem místo,kde se budou cítit v bezpečí  a šťastní .Na hradě Klamovka naše děti žádný strašák COVID strašit nebude a kdyby se přeci jen objevil společnými silami vše zvládneme.Pojďme mít i jistý nadhled, víru v lepší období a především dobrou náladu.

Je pravděpodobné, že dříve či později dojde i v naší škole k případům onemocnění, a ke karanténě. Nikdo z nás si tento stav nepřeje,ale musíme s ním počítat. Musíme mít na paměti, že tento stav může potkat kohokoli z nás .Prosím dejme v této chvíli najevo svým kamarádům, rodičům, spolupracovníkům svoji podporu a především  povzbuzení .Všichni víme co, s námi udělá dobré slovo,pohlazení,pochopení a podpora.Nezapomínejme na to.

Předem vám za to moc a moc děkuji.

Soubor pravidel COVID 19

Žádáme o přečtení souboru pravidel, v den nástupu do MŠ, budete podepisovat seznámení s pravidly ve třídě u paní učitelek.