Pomoc DD Lipová

V polovině ledna tohoto roku naše škola reagovala na výzvu p. ředitele z DD Lipová, která se týkala prosby o pomoc v neutěšené situaci v DD. Dětskému domovu se kriticky nedostávalo ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a hygienických potřeb. S dětským domovem naše škola spolupracuje již několik let v rámci projektu "Vánoce pro děti z dětských domovů ". Ředitelka školy s výzvou oslovila rodiče. Během dvou týdnů nás rodiče zaplavili tolika materiálem pro DD, že jsme měli velký problém, jak materiál do DD dopravit. S dopravou nám nakonec pomohl „dobrý člověk“ p. Tomáš Slavata, který dětským domovům pomáhá neustále. Tomáš Slavata materiál převzal v naší škole a dopravil vše do DD v Šluknovského výběžku a ještě přidal pro zaměstnance DD respirátory. Materiál obsahoval roušky pro děti i dospělé, jednorázové rukavice, dezinfekce na ruce i na povrchy, antibakteriální spreje, gely a ubrousky.
Radost ředitele DD v Lipové, jeho zaměstnanců, ale především dětí byla obrovská, o čemž svědčí jejich vřelý dopis plný díků.
 

Na závěr bych chtěla všem rodičům mateřské školy Podbělohorská velmi poděkovat za jejich zájem o pomoc potřebným a jejich úžasný přístup k lidské pomoci a empatii v této nelehké době.

Ředitelka školy