Připojení k zápisu na rok 2021/2022

Na níže uvedeném odkazu naleznete přihlášky do MŠ a další informace ohledně zápisu na školní rok 2021/2022.

https://zapisdoms-praha5.praha.eu