Program - BŘEZEN 2022

1.3. předání dárečků pro babičky a dědečky do domova seniorů
1.3. masopust – karneval na Hradě
2.3. masopustní ochutnávka dobrot
3.3. masopustní schow s Kubou
9. 3. Česko čte dětem – čte babička Marcelka
10.3. Výstava na plotě na téma Kytička
15.3. návštěva předškoláků na ZŠ Podbělohorská
22.3. Modrý den – den vody
28.3 – 1.4. projekt Multikultura
29. 3. přednáška pro rodiče – PaedDr.D.Švancarová na téma „Šikovné dítě“
30.3. kino „Zpívej“