projekt "Obědy do škol"

Aktualizovaná žádost k projektu "Obědy do škol" (souhlas se zpracováním osoních údajů je nedílnou součástí přihlášky!) 

I tento rok platí termín odevzdání do 30.9.2020 na Odbor školství

https://www.praha5.cz/kategorie/urad/dokumenty-odboru/odbor-skolstvi/obedy-do-skol-na-skolni-rok-2020-2021/

 

 

 Žádost o příspěvek 2020/2021 

 Pravidla "Obědy do škol" 

Souhlas se zpracováním osobních údajů