Rozhodnutí o přijatých dětí - LEX Ukrajina

ROZHODNUTÍ O PŘIJATÝCH DĚTECH NA MATEŘSKOU ŠKOLU PRAHA 5-Smíchov PODBĚLOHORSKÁ 2185 A DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ U NESYPKY 26 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 v PROGRAMU LEX UKRAJINA
   

 Mateřská škola R O Z H O D L A prostřednictvím ředitelky mateřské školy Mgr. Dagmar Trčkové v souladu s ustanovením § 165, odst.2 písm. b) a §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


20221577
20221578
20221579
20221580
20221581
20221582