Slavnostní pasování

Královna hradu Klamovka zve své podané na slavnostní pasování

19. 5 .2022 od 17,15
na zahradě mateřské školy

Program:

 Slavnostní promenáda rytířů a dvorních dam
 Slavnostní přísahy královně hradu
 Předání slibů královně hradu
 Předání řádů hradu Klamovka
 Rytířské souboje