Speciální linka pro občany Ukrajiny

Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci

https://metropolevsech.eu/cs/news/informace-pro-obcany-ukrajiny/

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx