Tridni schuzka pro nováčky

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO NOVÁČKY:

         se uskuteční ve středu 2. 6. od 16.00 hodin.