Vybrané peníze na pomoc Ukrajině

Paní ředitelka moc děkuje všem rodičům a zaměstnancům školy za finanční dary pro rodiny z Ukrajiny.