Zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva

Paní ředitelka školy byla pozvána k účasti ve

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,který se konal dne 14.7.2020 v Černínském palaci.Program 

 

 

ZAHÁJENÍ 

senátor Jiří Drahoš, předseda výboru

 

 

ÚVODNÍ SLOVO A MODERUJE

senátorka Jaromíra Vítková, členka výboru

  

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PhDr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže

 

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Mgr. Kateřina Jirková, náměstkyně pro řízení sekce podpory rodiny

Mgr. Martina Štýbrová Štěpánková, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí

 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ

Ing. Marie Bílková, ředitelka Odboru rozpočtová politika společensky významných odvětví

 

 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., ústřední školní inspektor 

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

PEDAGOGICKÁ KOMORA

VÝBOR PRO VĚDU, VZDĚLÁNÍ, KULTURU, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU PS ČR

ASOCIACE PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY NÁRODNÍ 

 

Usnesení k zasedání 

Tisková zpráva Ing. Jaromíry Vítkové