Cvičení na hradě

Mládež na hradě je nutno vést ke zvyšování fyzické zdatnosti a odolnosti. Proto se v době volna mohou procvičovat a zdokonalovat v hradní tělocvičně formou klání, her, zápasů a soutěží s použitím náčiní a nářadí k tomu nutného ,,meče a kordy,,   /kroužky, tyče, míčky, míče, skákadla, skákací pytle, chůdy, balanční míče, obruče, překážkové dráhy…/. Aby se hradní mládež nezranila, to vše pod dohledem dospělého. Tyto aktivity dělíme dle věku a zralosti.
Na "věži" cvičíme obratnost - ve šplhu , lezení, cvičení na hrazdičce / houpání, kotoul vzad, kotoul vpřed s dopomocí, vzpor na rukách / na provazovém žebříku , na žebřinách / vylézání , chůze do strany /na lavičce zavěšené na žebřinách – šikmá plocha / skluz, chůze, přitahování vleže…/
Aby hradní mládež uměla zdolávat překážky na hradě stavíme si překážkové dráhy z tyčí, kroužků, prolézáme "tunelem" plazíme se pod překážkami, přeskakujeme, podbíháme pod lanem….
Na protažení těl cvičíme protahovací a zdravotní cviky, na prohlubování  a zlepšování dýchání  - cviky z jógy a relaxace / uvolnění a zklidnění / po každém "turnaji".