Logopedická péče

U nás na hradě se snažíme dětem rozšiřovat slovní zásobu, vedeme děti ke správné výslovnosti. Někdy však k tomu, aby děti mluvily ještě lépe potřebujeme pomoc kouzelnice  logopedka, která nám pomůže napravit neposlušné jazýčky. Chodí na hrad každou středu a neposlušné jazýčky a pusinky očaruje. Pusinky pak nezlobí a mluví správně.