Čertík, Dráček, Kulihrášek a Rarášek se chrání

Snažím se vytvořit zdravý životní styl a osvojit si zdravé návyky.

Denní režim školy zajišťuje střídání činností a odpočinku. Organismus dítěte posiluje právě toto střídání,pobyt venku a dostatek pohybu. Pokud to počasí dovolí, trávíme hodně času venku a i prostory školy dovybavujeme sportovním náčiním (průlezky, bazén, míčoviště, trampolína..). K správné životosprávě patří i stravování – vyvážené a plnohodnotné.

 

Cílem jsou věty:

Kuchařka: "Dnes by mě ty děti snědly i s pekáčem."

Dítě: "Ach jo, ty jsi přišla brzo, já chci ještě na trampolínu."

Dítě: "Jdi pryč a přijď později, já chci být ještě na housence."

Podtéma:

 • U nás na hradě se sportuje – máme rádi pohyb
 • Chráním své zdraví – bezpečnost při sportu
 • Neochutnávám všechny lektvary – nejíme všechny plody

Kompetence:

 • Mají rozvinuto uvědomění si vlastního těla.
 • Mají rozvinuté praktické dovednosti vedoucí k podpoře zdraví jejich i ostatních.
 • Je rozvinuta dovednost k vykonávání jednoduchých činností.
 • Je rozvinuta fyzická i psychická zdatnost na úroveň školního dítěte.
 • Umí používat všechny smysly.
 • Dokáže rozpoznat co mu škodí a co prospívá.
 • Dokáže rozpoznat nebezpečí.
 • Je samostatné v sebeobslužných činnostech.
 • Zvládá základní hygienické návyky.

Obsah:

Budeme rozvíjet manipulační,sebe obslužné a poznávací činnosti, hrát psychomotorické hry, zdravotně zaměřené činnosti, činnosti zaměřené na rozvoj pohybového aparátu, konstruktivní a grafické hry zaměřené na rozvoj jemné motoriky, hry a situace, kde se dítě učí chránit sebe, své zdraví a soukromí
a také bezpečí a zdraví ostatních.

Budeme zlepšovat zdravotní kulturu, pěstovat základní hygienické návyky a zdravotně preventivní návyky. Poučíme se o dětských a nakažlivých nemocech a o možnosti úrazu.

Budeme pěstovat pozitivní vztah k aktivnímu pohybu, zlepšovat tělesnou aktivitu. Budeme dále rozvíjet všechny smysly, rozlišovat vůně, chutě a naučíme se vnímat hmatem