OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ V POTRAVINÁCH

 

Platnost: od 13.prosince 2014

Legislativa: EU - 1169/2011 EU článek 21, ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odst.10.

 

ALERGENY V POTRAVINÁCH

Běžné potravinové alergeny mohou vyvolat všechny potraviny (jedině voda není alergenní). EU specifikovalo 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Povinnost vyznačovat v podávaných pokrmech alergeny se od 13. 12. 2014 stane povinností i pro školní jídelny. Z tohoto důvodu budeme v jídelníčku na naší mateřské škole uvádět obsah alergenů v podávané stravě. Školní jídelna je od zmíněného termínu povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si však musí každý strávník (v MŠ rodiče dětí) uhlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen, značení alergenů je pouze informativní.

 

V jídelníčku uvidíte číslo alergenu, který jídlo obsahuje.

Příklady:

bramborová kaše - brambory, mléko (7), máslo (7), sůl, petržel - na jídelníčku bude "bramborová kaše" - 7

rybí pomazánka - treska v oleji (4), pomazánkové máslo (7), cibule - na jídelníčku bude "rybí pomazánka" - 4,7

 

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU: