Hodnocení měsíce - březen 2022

Bubáčci zahájili měsíc březen oslavou masopustu – představili jsme si své kostýmy, zatančili jsme si na hudbu, zazpívali jsme si. V rámci masopustu jsme ochutnali jitrnici, jelito, tlačenku a koláč. Motivací k masopustu nám byl příběh O Koblížkovi a také jsme si třídu vyzdobili
vlastní masopustní/jarní koblihou. Dále jsme si povídali o charakteristikách jara – jaké rostou kytičky, jaká se rodí zvířátka. Bubáčci už se také seznámili s hradními ctnostmi, za které budou dostávat Klamčáky do svých měšců. Při té příležitosti si poslechly příběh o rytíři sv. Jiřím a jeho rytířských vlastnostech.
V březnu nás také navštívil Kuba se svou show. Průběžně bubáčci chodí do sauny, probíhají chvilky s angličtinou a učí se hrát na flétnu. Koncem měsíce jsme si povídali o různorodosti v přírodě – že je dobře, že jsme každý jiný (i když jsme vlastně stejní). S ohleduplností k odlišnostem jsme se vydali na výstavu, která nám představila cizí země (v rámci multikultury) s jejich tradicemi, jídlem a charakteristickými předměty.