Hodnocení měsíce - duben

Bubáčci měsíc duben zahájili přípravou na Velikonoce – s dětmi jsme si povídali o Velikonocích, o vajíčkách, pomlázce, hráli jsme „Zajíček ve s své jamce“ a tvořili. Děti vyrobily vajíčka z krepového papíru nebo si odnesly zápich do květináče. Paní kuchařky nám také upekly mazance, které jsme si před tím ozdobili.
V rámci Klamovského slavíka jsme si nejprve poslechli zpěv slavíka a poté jsme si udělali soukromé vystoupení všech Bubáčků. Děti dostaly do rukou mikrofon a měly možnost zazpívat svou oblíbenou písničku. Ostatní děti se staly publikem, které ohodnotilo výkon zpěváků a zpěvaček.
V rámci akce Ukliďme Česko a Hnědého dne jsme si povídali o Zemi – o tom, jak se o ní máme starat, protože je to (nejen) náš domov. Víme, že odpadky patří do koše a umíme je už i roztřídit na papír a plast.
Na tyto akce jsme navázali povídáním o Vesmíru. Naši planetu jsme namalovali a poté si připomněli, že je to domov i dalších živých bytostí (zvířat, stromů, hub). Ze Země jsme se vydali do vesmíru, kde jsme objevili další planety sluneční soustavy – vymodelovali jsme
Měsíc, každý bubáček si namaloval svou planetu a vesmír. Nakonec jsme se postavili vlastní raketu a stali se z nás kosmonauti.
V dubnu nás neminula ani Olympiáda hradu Klamovka, na níž jsme se utkali s ostatními třídami o cenné kovy. Děti sportovaly v disciplínách: běh, hod oštěpem, hod koulí, skok do dálky, běh přes překážky a jejich snažení bylo při závěru her oceněno medailemi a diplomem.
Průběžně jsme se učili angličtinu a hráli jsme na flétnu. Bubáčci se vydali i mimo hrad, když jsme se jeli kouknout do kina na film Moje krásná příšerka. Znovu jsme použili hromadnou
dopravu při cestě do Království železnic.