Hodnocení měsíce - listopad 2021

Děti ze třídy Bubáčků si připomněly znaky podzimu a společnými silami při pobytu na zahradě MŠ pomáhaly hrabat listí. Dále jsme si s dětmi povídali o ovoci a zelenině – kde rostou, jakou mají barvu a jaký je mezi nimi rozdíl. K ovoci jsme se naučili písničku Měla babka čtyři jabka (tu jsme doprovodily tanečkem) a zeleninu nám připomněla dramatizace příběhu O červené řepě. Ke konci podzimu jsme se také podívali blíže na déšť a vítr. V rámci akce Česko čte dětem Bubáčky navštívila paní Zoubková, která jim přečetla příběh z její knížky Brok, Flek a strašidla. Děti pozorně poslouchaly a nakonec si vybarvily omalovánku s jedním ze strašidýlek.
Děti z Bubáčků nezapomněly na sv. Martina – vyslechly si, kdo to byl a jeho příběh si s pláštěm, koněm a mečem zahrály. Koníkovi sv. Martina nalepily zimní hřívu. Bílá barva se nám promítla i do Bílého dne, při kterém se děti dozvěděly o nevidomých – seznámily se
s knížkou pro nevidomé a shlédly krátké video o výcviku slepeckých psů. Během Řemesel na hradě Bubáčkům představili někteří rodiče své povolání. Děti tak mohly poznat vojáka, manikérku, uklízečku, zahradnici, doktorku, cukrářku a krejčovou.
Nakonec děti namalovaly to, čím chtějí být až budou velcí. S Bubáčky jsme také zahájily adventní období – nejdříve jsme si povídaly o zvířátkách a co dělají v zimě, poté jsme vyráběly adventní věnec, vyzdobily si třídu vánočními dekoracemi a společně jsme ozdobily i vánoční stromeček. Pomalinku se připravujeme i na příchod Mikuláše.
Bubáčci stále využívají vhodného počasí a chodí na zahradu MŠ a do parku Klamovka. Dokonce jsme už vyrazily i za hradby MŠ – navštívily Tobogu a Staré Hrady.