Hodnocení měsíce - prosinec 2021

Prosinec děti ze třídy Bubáčků zahájily přípravou na příchod Mikuláše, čerta a anděla – popsali jsme si, jak vypadají. Připomněly si básničku Foukej větříčku, kterou děti Mikuláši řekly a za odměnu od něj dostaly nadílku. Každý týden jsme odpočítávali týdny do Vánoc lepením svíček na adventní věnec. Celý prosinec si děti připomínaly básničky a písničky, které jsme se od září učili. Děti si opět zahrály příběh O červené řepě, zazpívaly si Měla babka a učily se vánoční koledu Stojí vrba košatá. Bubáčci koledu doprovodili zvukem dřívek a společně na besídku si jí zazpívali se třídou Čertíků.
Tento měsíc se děti učily pojmenovat zimní sporty a zimní oblečení, které si každý den oblékají. V rámci výzdoby třídy společnými silami vytvořili barevný papírový řetěz. Pro rodiče děti vyráběly přáníčka a drobný dárek, který si na konci měsíce odnesly. Domů si odnesly (pokud jej nesnědly dříve) ozdobený perníček ve tvaru zvonečku. Poslední týden jsme se u Bubáčků seznámili s betlémem, postavami v něm, poslechli jsme si příběh o narození Ježíška. A při vánoční nadílkou ve školce jsme si udělali vlastní oslavu – házeli jsme bačkorou, rozkrojili jsme jablíčko, ochutnali jsme křížaly a vánoční cukroví a nezapomněli jsme si zatancovat na vánoční koledy. Nakonec jsme se šli podívat ke stromečku, jaké dárky jsme dostali. Všímali jsme si změn v přírodě častým pobytem na zahradě MŠ a zejména pak vycházkami do parku Klamovka. Užili jsme si i sněhové nadílky. V prosinci se Bubáčci opět vydali na návštěvu Tobogy a kina, kde shlédli film Dračí země.